Zbuduj karierę swoich marzeń

Podstawową zasadą planowania kariery jest posiadanie jasnej wizji, co chce się robić i co chce się osiągnąć. Trudno sobie wyobrazić wybudowanie domu bez szczegółowego projektu lub podróż samolotem z Warszawy do Londynu bez dokładnej nawigacji.

Tym, co wyróżnia ludzi sukcesu jest umiejętność jasnego precyzowania celów i planowania kariery zawodowej. Te osoby przede wszystkim wiedzą czego chcą i dzięki temu udaje im się to osiągnąć.

Definicja “kariery” mówi, że jest to droga zawodowego rozwoju człowieka, która dokonuje się w wyniku wykonywania różnych prac, pełnienia rozmaitych funkcji i zajmowania stanowisk w strukturze jednego lub wielu przedsiębiorstw.

Rozwój zawodowy, czyli karierę, można postrzegać w różny sposób:
– jako cel sam w sobie,
– jako środek służący uzyskaniu innych celów (np.: wartości materialnych, prestiżu lub władzy)
– lub jako produkt uboczny codziennej pracy zawodowej.

Można oczywiście ograniczyć swój rozwój do wykonywania bieżących zadań, w trakcie których nabywa się nowe umiejętności i poszerza swoje kwalifikacje, jednak takie działanie na dłuższą metę okaże się niewystarczające.

Tworząc strategię planowania kariery, należy zacząć od szczerej refleksji nad swoją osobą. Analiza samego siebie umożliwi wybór właściwego celu życiowego i zawodowego, zgodnego z pragnieniami i przekonaniami.

CEL:
– co chciałbyś osiągnąć w życiu,
– kim chciałbyś być,
– co jest dla Ciebie najważniejszą rzeczą, którą chciałbyś robić w przyszłości,
– jaki jest Twój wymarzony zawód,
– jak widzisz siebie za 5/10/20 lat;

WARTOŚCI:

– należy określić to, co jest dla Ciebie najważniejsze,
– jakie wartości wyznajesz,
– jakimi zasadami kierujesz się w życiu,
– z czego nie mógłbyś zrezygnować,
– co cenisz w szczególności

ZAINTERESOWANIA:

– jakie są Twoje zainteresowania,
– co lubisz robić,
– dlaczego te rzeczy Cię pasjonują,
– jakiego typu sytuacje i zadania motywują Cię do działania,
– w jakim środowisku czujesz się najlepiej;

UMIEJĘTNOŚCI:

– jakie umiejętności posiadasz,
– w czym jesteś dobry,
– jak pracujesz w zespole,
– czy masz zdolności przywódcze,
– czy umiesz efektywnie rozwiązywać problemy,
– czy łatwo dostosowujesz się do zmian,
– czy jesteś elastyczny,
– czy łatwo nawiązujesz kontakty,
– czy potrafisz pracować w stresie itp.;

KOMPETENCJE:

– jakie wykształcenie posiadasz i w jakiej dziedzinie,
– jakie programy komputerowe obsługujesz,
– jakie języki obce znasz i w jakim stopniu,
– czy posiadasz jakieś certyfikaty potwierdzające Twoje umiejętności;

ŚRODOWISKO PRACY:

– czy wolisz pracować w domu czy poza nim,
– czy chciałbyś mieć kontakt z klientami czy raczej nie,
– czy łatwiej osiągasz cele pracując samodzielnie czy w zespole,
– czy wolisz podejmować decyzje samodzielnie i być za nie odpowiedzialny, czy wolisz, gdy inni podejmują je za Ciebie,
– co Cię motywuje do pracy,
– czy jesteś gotowy podróżować,
– czy lubisz ryzyko itp.

Bardzo istotne jest wyznaczenie i realizacja celu. Musisz zastanowić się nad powyższymi zagadnieniami i pytaniami, a odpowiedzi spisać. Wyznaczone cele powinny być konkretne, wskazujące na to co chce się osiągnąć.

Opracowując cele można wykorzystać technikę SMART lub SMARTER.

Realizacja celu (celów) będzie łatwiejsza jeżeli:

– wyznaczysz kolejno, co należy zrobić by te cele osiągnąć – zaplanujesz w czasie ich realizację
– spośród swoich umiejętności i kompetencji wybierzesz te, które mogą być ważne w przyszłej pracy zawodowej, do każdej z nich podasz przykłady z życia (ze szkoły, pracy, działalności studenckiej, charytatywnej)
– zastanowisz się, które z umiejętności powinny być przez Ciebie rozwijane i udoskonalane, by znaleźć wymarzoną pracę
– oraz pomyślisz, co zrobić by to osiągnąć, jakie działania podjąć
– ustalisz jakie posiadasz zalety, umiejętności i jakie są czynniki zewnętrzne, które będą Ci sprzyjać w czasie realizacji celu
– ustalisz wady, słabości i czynniki zewnętrzne, które będą stać Ci na przeszkodzie i co można zrobić by je pokonać.

Każdy ma jakieś mocne strony i ciekawe zainteresowania. Możesz wybrać zawód, który pozwoli je wykorzystać.
Słabe strony lub wady czasami nie są trwałą niezdolnością czy brakiem talentu, ale jedynie efektem zbyt małej pracy nad sobą. Staraj się mówić o sobie zawsze dobrze.
Nie używaj żadnych słów, które podważają twój wizerunek lub stawiają cię w złym świetle.
Nie możesz się wywyższać ponad innych, ale nie musisz też być fałszywie skromnym. Jeśli inni mówią o pozytywnych cechach charakteru, należy to przyjąć to, podziękować i spróbować podejmować się zadań, w których te cechy (zalety), będą mogły być wykorzystywane.
Cechy charakteru mają wiele wspólnego z sukcesem i zadowoleniem z wykonywanej pracy. Są one niezwykle ważne przy wyborze zawodu, a także środowiska pracy, czyli miejsca i ludzi, z którymi będziesz pracować.
Warto zastanowić się, jakie wartości cenisz w życiu i które z nich chcesz realizować w swojej pracy?

Aby być konkurencyjnym na podlegającym ciągłym zmianom i rządzonym prawami ostrej konkurencji współczesnym rynku pracy, konieczne są kierunkowe i systematyczne działania.
Nie wystarczy, że dokonasz jednorazowo prostej refleksji nad aktualną sytuacją, potrzebne jest opracowanie strategii budowania kariery zawodowej i ciągła jej ewaluacja.

Chcesz wiedzieć więcej i bardziej szczegółowo jak to wszystko zrobić?

Zapraszam do lektury mojej książki “Zbuduj karierę swoich marzeń”.

Zostaw komentarz

%d bloggers like this: