Wspólne cele dla Warszawy

W dniu 30 maja 2019 roku, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z metropolii warszawskiej spotkali się z firmą innogy Stoen Operator na konferencji „Wspólne cele dla Warszawy”. Uczestnicy wydarzenia mieli szansę wzięcia udziału we wspólnych warsztatach w trzech obszarach tematycznych: inwestycje i przyłączenia, nieruchomości oraz kolizje.

Wynikiem całodniowej konferencji było podpisanie przez Miasto Stołeczne Warszawę i innogy Stoen Operator listu intencyjnego, w którym zadeklarowano wolę pogłębionej współpracy w zakresie regularnej wymiany informacji o planowanych i prowadzonych działaniach. Lepsza komunikacja w tym zakresie wpłynie na usprawnienie realizacji inwestycji w Warszawie.

–  Wierzę, że podpisany dziś list intencyjny przełoży się wprost na jeszcze sprawniejszą współpracę z naszym partnerem energetycznym. Przede wszystkim w obszarze kolizji z siecią elektroenergetyczną podczas prowadzonych przez miasto inwestycji. Dobra współpraca w tym zakresie z pewnością przełoży się w najbliższej przyszłości na korzyści dla warszawiaków. Przede wszystkim krótsze terminy realizacji przedsięwzięć infrastrukturalnych i szybsze oddawanie ich do użytku – mówi Robert Soszyński, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

 Podpisanie listu intencyjnego z Urzędem m.st. Warszawy to bardzo ważny krok nie tylko dla naszej spółki, ale też dla wszystkich mieszkańców stolicy i okolic. Dzięki usprawnieniu naszej współpracy i przyspieszeniu miejskich inwestycji, będziemy mogli nie tylko efektywnie działać, ale również – w długofalowej perspektywie – wspólnie zwiększać wśród warszawiaków świadomość dotyczącą korzyści płynących z wykorzystania energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych, rozwoju sektora elektromobilności oraz rozwiązań z obszaru smart city – powiedział Robert Stelmaszczyk, prezes zarządu innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

Zasady współpracy oraz informacje dotyczące przedsięwzięć podejmowanych na podstawie listu intencyjnego zostaną uregulowane w formie odrębnego porozumienia, które zawarte zostanie do 31 sierpnia 2019 roku. Na jego podstawie powołana zostanie grupa robocza, w skład której wejdą przedstawiciele Warszawy oraz innogy Stoen Operator. Zadaniem grupy roboczej będzie wypracowanie szczegółowych zasad współpracy pomiędzy stronami oraz podległymi im jednostkami miejskimi i wydziałami.

W dalszej perspektywie realizowane będą także przyjazne środowisku działania popularyzujące rozwiązania z zakresu wykorzystywania energii z OZE oraz ekologiczne, alternatywne środki poruszania się po mieście, jak chociażby carsharing.

Link do artykułu

 

Zostaw komentarz

%d