VI edycja Programu mentoringowego Fundacji Liderek Biznesu

PODSUMOWANIE W LICZBACH!

1 największy, otwarty Program Monitoringowy w Polsce

2 doświadczonych opiekunów merytorycznych

6 pionierskich par mentoringu odwróconego

30 godzin spotkań warsztatowych

40 tygodni wspólnej przygody mentoringowej

153 procesy mentoringowe

306 niezwykłych Mentorów & Mentees

ponad 1500 godzin sesji mentoringowych

82% realizacji celów przez Mentee

84% zadowolonych Mentee z jakości Programu Mentoringowego

90% zadowolonych Mentorów z jakości Programu Mentoringowego

Elementy Programu:

 • spotkanie inauguracyjne;
 • indywidualne sesje mentoringowe Mentee z Mentorem (min. 6 spotkań);
 • 4 warsztaty dla Mentees poświęcone tematyce świadomego rozwoju zawodowego
 • i pracy nad swoimi kompetencjami;
 • 4 warsztaty merytoryczne dla Mentorów wspierające metodycznie prowadzenie procesów mentoringowych;
 • kilka zdalnych sesji interwizji dla Mentorów adresujących bieżące kwestie pojawiające się w procesach;
 • 1 wspólne spotkanie Mentorów i Mentees w połowie programu;
 • 2 moderowane sesje networkingowe wspierające budowanie relacji;
 • uroczyste zakończenie Programu.

Uczestnicy programu otrzymują:

 • podręczniki i inne materiały merytoryczne;
 • opiekę Opiekunów Merytorycznych oraz koordynatorów projektu po stronie Fundacji;
 • dyplom potwierdzający udział w programie;
 • członkostwo w prestiżowym Klubie Mentora lub Klubie Mentee Fundacji Liderek Biznesu.

Warunki udziału w VI edycji Programu Mentoringowego Fundacji Liderek Biznesu:

W trosce o zapewnienie odpowiedniej jakości merytorycznej i organizacyjnej programu osoby przystępujące do niego w roli Mentee zobowiązane są do wniesienia jednorazowej opłaty administracyjnej.

Opłata administracyjna przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów administracyjnych związanych z koordynacją programu, organizacją spotkań warsztatowych  oraz wsparcia programu przez profesjonalnych konsultantów, trenerów i coachów. Możliwość indywidualnej pracy z mentorem, zdobycia wiedzy i umiejętności oraz budowania relacji w środowisku wciąż pozostaje nieodpłatną wartością oferowaną przez Fundację.

Mentorzy działają w naszym Programie społecznie, mają natomiast możliwość wprowadzenia do programu dwóch Mentees na specjalnych warunkach – z 10% zniżką.

Zostaw komentarz

%d