Labirynt, sztuka podejmowania decyzji – Paweł Motyl

Jeśli weźmiemy pod uwagę listę przykładów podanych w książce “Labirynt” w podejmowaniu dobrych decyzji może przeszkodzić nam wszystko: rutyna, sytuacja rynkowa, zbyt wycinkowa analiza problemu, charyzmatyczny przywódca, emocje, złe warunki, niespodziewany i oczekiwany kryzys.

Paweł Motyl, autor “Labiryntu”, dyrektor ICAN Institute (wydawcy m.in. magazynu Harvard Business Review), ekspert w zakresie przywództwa, kompiluje wyraziste przykłady ze starannością dziennikarską, analizuje je okiem konsultanta i doświadczonego menedżera, wsłuchuje się w nie z uwagą coacha i mentora.

I wysnuwa jeden bardzo słuszny wniosek – dobra decyzja to proces, a nie zdarzenie.

Radzi, by decyzji nie redukować do jednorazowego aktu, ale traktować ją jako proces wymagający stosownego podejścia, stosownego wyboru i stosownej kontynuacji.

Zauważa, że większość błędów jakie popełniamy w decydujących momentach, bierze się z niedocenienia tego, co zauważamy na etapie przed decyzyjnym i tego co należy zrobić w fazie wdrożenia. Paweł Motyl niemal w każdym zdaniu przestrzega, że prędzej czy później każdy może spotkać na swej drodze czarnego łabędzia – czyli coś co wydawało nam się wysoce nieprawdopodobne w momencie podejmowania decyzji i którego pojawienie się ma daleko idące konsekwencje. Przyda się zatem siła przetrwania.

Zostaw komentarz

%d