Jak pomóc Ukrainkom przybywającym do Polski znaleźć pracę na jaką zasługują?

PESEL, PROFIL ZAUFANY, MOBYWATEL

❗UWAGA BARDZO WAŻNY FILM DLA OBYWATELI UKRAINY❗ Prośba o jego maksymalnie szeroką dystrybucję❗ Film dotyczy procedury nadania nr PESEL, uzyskania Profilu Zaufanego i przedstawia funkcjonalności aplikacji mObywatel.

📍 Dzięki tym narzędziom nasi goście otrzymają dostęp do
opieki medycznej, świadczeń socjalnych i będą mogli podjąć legalną pracę.

📍 Większość z nas jest bezpośrednio zaangażowana w pomoc
obywatelom Ukrainy lub zna osoby, które przyjęły pod własny dach rodziny dotknięte koszmarem wojny.

📍 Dotychczasowe formy pomocy możemy wzmocnić poprzez dystrybucję filmu z instrukcją w języku ukraińskim, o tym jak powinni wypełnić formularze, jakie dokumenty przygotować, by móc dopełnić formalności związanych z nr PESEL, Profilem Zaufanym i aplikacją mObywatel.

📍 Zespół Centralny Ośrodek Informatyki który z ogromnym zaangażowaniem i często kosztem życia prywatnego wielu naszych koleżanek i kolegów pracował nad jak najszybszym uruchomieniem tych usług prosi o Waszą pomoc w dotarciu z filmem do wszystkich
zainteresowanych osób.

📍 Możemy liczyć na Wasze wsparcie❓

#COIdlaUkrainy
#I❤COI
#GOVinside

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym

Informator dla Obywateli Ukrainy w Polsce

1) Legalizacja pobytu

Zgodnie z założeniami ustawy obywatele Ukrainy, którzy na skutek rosyjskiej agresji opuścili swoją ojczyznę, mogą legalnie przebywać w Polsce przez 18 miesięcy (licząc od 24 lutego 2022 roku). Ustawa dotyczy osób, które przybyły do Polski bezpośrednio z Ukrainy i zadeklarowały zamiar pozostania na terytorium RP. Legalizacja pobytu następuje z mocy prawa i osoby te nie muszą w tym zakresie podejmować żadnych czynności.

Obywatele Ukrainy mogą wystąpić z wnioskiem o nadanie numeru PESEL i założenie Profilu Zaufanego. Ułatwi to realizację wielu usług publicznych, takich jak dostęp do świadczeń społecznych. Rejestracja uchodźców, którzy chcą mieć nadany numer PESEL, ma być prowadzona od 16 marca 2022 roku. Osoby, które przekraczając granicę Rzeczypospolitej Polskiej nie zostały zarejestrowane przez komendanta placówki Straży Granicznej podczas kontroli granicznej, powinny dodatkowo złożyć wniosek o rejestrację pobytu. Wniosek taki zostanie przez gminę przekazany do Komendanta Głównego Straży Granicznej, który prowadzić będzie rejestr obywateli Ukrainy, którzy wjechali na terytorium RP w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium ich kraju.

2) Świadczenia

Obywatele Ukrainy objęci przepisami ustawy mogą:

(a) ubiegać się o jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę z przeznaczeniem pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Wnioski o wypłatę tych środków składać należy do wójta (burmistrza lub prezydenta) właściwego ze względu na miejsce pobytu,
(b) otrzymywać świadczenia pieniężne i niepieniężne na zasadach i w trybie określonym w ustawie o pomocy społecznej,
(c) wystąpić o przyznanie świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego, świadczenia dobry start, rodzinnego kapitału opiekuńczego, dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku (ustalając prawo do świadczeń uzależnionych od kryterium dochodowego, przy ustalaniu dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę nie uwzględnia się członka rodziny, który nie przebywa na terytorium RP).

Każdemu, kto zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznane świadczenie pieniężne przez okres 60 dni. W tym celu zawierane będą umowy z właściwymi gminami. Świadczenie to ma być określone przez Radę Ministrów i wedle doniesień wynosić 40,00 zł dziennie za każdą osobę.

Ukraińskie dzieci i młodzież mogą korzystać z nauki na takich samych warunkach jak polscy uczniowie i podlegają obowiązkowi szkolnemu.

Obywatel Ukrainy objęty przepisami ustawy ma zagwarantowany dostęp do publicznego systemu ochrony zdrowia na tych samych zasadach co obywatele polscy.

3) Praca

Obywatele Ukrainy legalnie przebywający na terytorium RP są uprawnieni do wykonywania pracy. Podmiot powierzający wykonywanie pracy powinien jedynie powiadomić właściwy powiatowy urząd pracy o zatrudnieniu takiej osoby. Osoby te mogą również zostać zarejestrowane jako bezrobotne albo poszukujące pracy.

Przy spełnieniu dodatkowego warunku, jakim jest posiadanie numer PESEL, obywatele Ukrainy mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

4) Informator

Pobierz plik pdf z 16 stronami najważniejszych informacji prawnych i organizacyjnych
wjazd-pobyt-i-praca-w-polsce-obywatele-ukrainy-13-03-2022

Nie masz CV w języku polskim? Nie martw się!

Prężny kobiecy duet Karolina Cwalina-Stępniak oraz Magdalena Linke-Koszek stworzyły projekt HerImpact by pomagać dziewczynom rozwijać się i odnaleźć swoje miejsce na rynku pracy. W tych trudnych czasach cały ich zespół postanowił skupić także na obywatelkach Ukrainy, które przybyły do Polski uciekając przed niszczącą wojną w poszukiwaniu lepszego jutra.

Jak wspierają?

Pomagają znaleźć zatrudnienie, przetłumaczyć CV z języka ukraińskiego na język polski, wypełnić niezbędne dokumenty oraz oferują wsparcie psychologiczne. Jeżeli potrzebujesz wsparcia lub znasz kogoś, kto go potrzebuje napisz na: admin@herimpact.co.

Możesz także skorzystać z pomocy w Grupie Kariera Marzeń na Facebooku. To Grupa zrzeszająca obecnie ponad 400 osób z biznesu, coachingu i doradztwa kariery. Jesteśmy w stanie pomóc w napisaniu CV, szukaniu pracy i mentalnie (w formie coachingu, mentoringu, wsparcia psychologicznego).
Dołącz do Grupy Kariera Marzeń

Praca dla profesjonalistek

Osoby z wyższym wykształceniem, znające język angielski najłatwiej znajdą pracę korzystając z Portalu http://www.linkedin.com

Jeśli osoba szukająca pracy nie ma tam swojego profilu, pomóż jej koniecznie założyć taki profil. Podstawowe dane kontaktowe, numer telefonu i adres mailowy to podstawa. Profil powinien w najprostszy sposób odzwierciedlić CV osoby poszukującej pracy. Jeśli nie może być napisany w języku polskim, to niech chociaż będzie on po angielsku.

Jeśli nie wiesz jak to zrobić, lub potrzebujesz pomocy – zgłoś się do mnie, pomogę.
agnieszka.okonska@outlook.com

Gdzie szukać ofert pracy?

W serwisie Pracuj.pl działają już dodatkowe funkcje, które pozwolą osobom z Ukrainy w szybki sposób znaleźć ogłoszenia oraz pracodawców otwartych na ich rekrutacje i zatrudnienie. Oferty można znaleźć pod specjalnym wyróżnieniem – „Zapraszamy pracowników z Ukrainy” | „запрошуємо працівників з України”.

Dodatkowo na portalu Pracuj.pl został wprowadzony nowy filtr ofert pracy o nazwie „Pобота” oraz nowa zakładka na stronie głównej agregująca wszystkie oferty pracy, których pracodawcy wyrazili otwartość na rekrutacje osób z Ukrainy – również o nazwie „Pобота”Lista ogłoszeń w z zakładce stale rośnie.

W serwisie Porady.pracuj.pl znalazły się teksty ze wskazówkami zawodowymi w języku ukraińskim, dedykowane osobom szukającym pracy w nowym, słabo znanym sobie środowisku zawodowym.

Możesz także liczyć na konsultacje online CV w języku ukraiński. Więcej informacji można znaleźć tutaj: https://konsultacjecv.pracuj.pl/

Ponadto pracodawcy mogą nieodpłatnie zamieścić w nowej zakładce Robota „Pобота” ogłoszenia skierowane m.in. do osób z Ukrainy. Dodatkowo klienci systemu do rekrutacji należącego do Grupy Pracuj – „eRecruiter” zyskali możliwość bezpłatnego włączenia do swoich ogłoszeń formularzy aplikacyjnych w języku ukraińskim oraz komunikacji z kandydatami w języku ukraińskim.

Wsparcie zawodowe dla studentów uciekających z Ukrainy

Grupa Absolvent.pl postanowiła stworzyć specjalną przestrzeń podczas swoich corocznych targów pracy Absolvent Talent Days. Każda osoba uciekająca z terenów objętych konfliktem zbrojnym będzie mogła przy wsparciu tej organizacji i wolontariuszy:

 • zapoznać się z ofertami pracy dla osób zza granicy,
 • napisać, skonsultować i przetłumaczyć CV oraz zrobić do niego zdjęcie,
 • uzyskać wsparcie w zakresie polskiego prawa pracy i pozwolenia na pracę,
 • skonsultować kwestie karierowe i zawodowe.

Najbliższe targi odbędą się:

 • 15.03 – Katowice
 • 17.03 – Kraków
 • 24.03 – Wrocław
 • 29.03 – Poznań
 • 05.04 – Warszawa

Więcej informacji na: https://www.absolvent.pl/talentdays

Oferujesz pracę dla osób z Ukrainy?

Grupa Absolvent.pl zadeklarowała, że zamieści nieodpłatnie Twoje ogłoszenie o pracę na stronie ukraina.absolvent.pl (która już niebawem będzie dostępna) oraz będzie je promować na swoich targach i kanałach. Jeśli treść Twoich ogłoszeń jest w języku polskim, Absolvent je przetłumaczy na język ukraiński. Ogłoszenia mogą dotyczyć pracy na każdym poziomie – od juniorów do doświadczonych specjalistów i menadżerów, a także pracę w niepełnym wymiarze godzin.

Jeżeli chcesz osobiście się zaangażować? Absolvent poszukuje dwujęzycznych wolontariuszy z działów HR oraz prawnych specjalizującymi się w prawie pracy. Piszcie do nas w tej sprawie na ukraina@absolvent.pl.

Potrzebujesz doradztwa w kwestiach formalnych?

Monika Smulewicz, pomysłodawczyni „HR na szpilkach” właśnie uruchomiła specjalny adres e-mail dla osób potrzebujących wsparcia w legalizacji pobytu pracy, jak i również dla osób, które oferują na co dzień swoją pomoc w zakresie konsultacji czy doradztwa zawodowego. Aby uzyskać odpowiedzi na nurtujące Was pytania możecie pisać na wsparcie@hrnaszpilkach.pl.

Oprócz tego społeczność Moniki może wesprzeć obywatela Ukrainy w:

 • legalizacji pracy i pobytu w Polsce – pomoc w kompletowaniu dokumentów,
 • legalizacji pobytu rodzin,
 • kontakcie z urzędami – w tym kierowanie do właściwych urzędów,
 • tłumaczeniu i komunikacji,
 • przygotowaniu CV i aktywnym poszukiwaniu pracy.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: https://monikasmulewicz.pl/2022/02/24/check-lista-i-live-wsparcie-dla-ukrainy/

Gdzie poszukiwać wsparcia psychologicznego dla obywateli Ukrainy?

Polskie Forum Migracyjne

Fundacja Polskie Forum Migracyjne uruchomiła interwencyjny telefon oferujący wsparcie psychologiczne. Pomoc psychologiczna jest udzielana w języku ukraińskim oraz rosyjskim. Infolinia pod numerem: + 48 669 981 038 obsługuje zwykłe połączenia telefoniczne, Whatsapp, Viber. Jest dostępna w dniach: poniedziałek (16.00-20.00), środa (10.00-14.00), piątek (14.00-18.00).

Zadzwoń, jeśli:

 • musiałeś/aś nagle wyjechać z Ukrainy do Polski,
 • martwisz się, jak poukładasz sobie kolejne dni, czujesz lęk lub doświadczasz paraliżującego Cię smutku,
 • martwisz się o samopoczucie swoich dzieci,
 • Twoi bliscy zostali w Ukrainie, doskwiera Ci bezradność i samotność.

Centrum Medyczne Damiana

Wszystkim osobom z jakimkolwiek dokumentem ukraińskim bądź bez dokumentów, ale mówiących po ukraińsku Centrum Damiana oferuje nieodpłatnego telefonicznego wsparcia psychologicznego. Dyżur telefoniczny pod numerem 22 566 22 27 w języku ukraińskim jest dostępny 7 dni w tygodniu w godzinach 8:00 – 20:00.

Centrum Psychoterapii HELP

Nieodpłatnej pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy udziela również Centrum Psychoterapii HELP. Wsparcie jest udzielane w języku polskim oraz angielskim pod numerami: 720 826 806 oraz 790 626 806.

Fundacja Twarze Depresji

Jak czytamy na stronie Fundacje Twarze Depresji: „Trauma wojenna prowadzi do zespołu stresu pourazowego, depresji i bardzo wielu innych problemów psychicznych. Daj sobie pomóc”. Fundacja zdecydowała się zapewnić bezpłatną zdalną pomoc psychologiczną i psychiatryczną dla obywateli Ukrainy – dzieci oraz osób dorosłych. Już działa specjalna strona dostępna w języku ukraińskim, gdzie można zgłosić się po wsparcie www.twarzedepresji.pl/ukraina

Centrum Praw Kobiet

Centrum Praw Kobiet uruchomiło telefon wsparcia dla Ukrainek. 800 10 77 77 – to nowy numer, który uruchamia Centrum Praw Kobiet dla uchodźczyń z Ukrainy. Kobiety będą mogły uzyskać pomoc psychologiczną, prawną i informacje o dostępnej pomocy socjalnej, mieszkaniowej i materialnej w Polsce. Telefon czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 15-20. Infolinia prowadzona jest w języku ukraińskim.

Platforma Mindgram

Platforma Mindgram również uruchomiła nieodpłatne wsparcie psychologiczne w obliczu wojny w Ukrainie. Uruchomili Telefoniczną Linię Wsparcia dostępną także w języku ukraińskim. Szczegółową listę dyżurów możesz sprawdzić tutaj: https://mindgram.com/pl/linia-wsparcia/

Oprócz tego Mindgram organizuje serię otwartych spotkań z ekspertami z obszaru psychologii. Podczas spotkań eksperci wyjaśnią m.in.: jak rozmawiać z dziećmi o wojnie oraz jak poradzić sobie ze stresem wynikającym z aktualnej sytuacji politycznej w Europie.

Helping Hand

Helping Hand to pierwsza w Polsce aplikacja, oferująca kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie psychologiczne, kiedy tego potrzebujesz. Helping Hand jako organizacja oferują bezpłatne webinaria, otwarte spotkania online (język polski, ukraiński, angielski), czaty z psychologiem (język polski, angielski) oraz dyżury telefoniczne w języku ukraińskim pod numerem +48 698 188 305.

Harmonogram wszystkich aktywności na bieżąco publikowany jest na Facebooku Helping Hand: https://www.facebook.com/hh24pl

Fundacja Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej RAZEM

Fundacja Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej RAZEM postanowiła także uruchomić sieć wsparcia psychologicznego dla mieszkańców Ukrainy. Bezpłatna pomoc psychologiczna na razie świadczona jest w ramach telefonu zaufania w języku polskim. Możliwość uzyskania wsparcia pod numerem: +48 733 563 311 lub mailowo: twojpsycholog2@gmail.com

W związku z toczącą się na terenie Ukrainy wojną, uruchamiamy grupę wsparcia psychologicznego, kierowaną do obywateli Ukrainy. Grupa będzie prowadzona w języku rosyjskim.  Pierwsze spotkanie odbędzie się w siedzibie fundacji w piątek 4 marca o godz. 11:00.

Grupę poprowadzi psycholog i psychoterapeuta Tomasz Rejent oraz Viktoriia Kokhanova. Więcej informacji pod numerem telefonu: +48 790 707 760  oraz adresem e-mail: biurofundacjarazem@gmail.com.

Fundacja ART

Fundacja ART udziela pomocy uchodźcom z Ukrainy w Warszawie. Świadczy usługi doradztwa kryzysowego i psychoterapii dla dorosłych i dzieci. Istnieje możliwość dołączenia do spotkań grupowych i indywidualnych. Spotkania prowadzi psycholog ukraińskojęzyczny. Zapisy pod linkiem: https://forms.gle/d9aW1D4Yuxs2vJ579 i telefonicznie +48600433799 (Viber).

Grupa koordynacyjna Мами з України у Варшаві / Matki z Ukrainy w Warszawie znajdziesz tutaj: www.facebook.com/groups/mamywarszawa/

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie

Wsparcie psychologiczne dla społeczności ukraińskiej zapewnia także Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie. Osoby potrzebujące wsparcia mogą skorzystać z pomocy psychologicznej bezpośrednio w siedzibie Ośrodka ul. Radziwiłłowska 8b lub dzwoniąc na całodobową infolinię 12 421 92  82, która obecnie jest dostępna w języku polskim. Możliwy jest również wcześniej umówiona konsultacja zdalna.

CALMA Klinika Terapii

Bezpłatną pomoc psychologiczną obywatelom Ukrainy zapewnia także Klinika Terapii CALMA. Udzielają pomocy w formie rozmowy indywidualnej z psychologiem telefonicznej lub zdalnej oraz konsultacji psychiatrycznej osobistej lub online z receptą na potrzebne leki. W celu umówienia wizyty możesz skontaktować się z Kliniką pod numerem telefonu +48 660 198 321 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-20:00 lub drogą elektroniczną:  rejestracja@klinikacalma.pl. Klinka pracuje w języku polskim oraz angielskim.

Przystań Psychologiczna

„Wiemy, że czujesz teraz niepokój, wiemy, że możesz chcieć zwyczajnie porozmawiać.” Pisze na swoim profilu warszawska Przystań Psychologiczna oferuje bezpłatne spotkania online lub stacjonarne w stolicy w języku polskim, ukraińskim i angielskim. Zapisy odbywają się pod numerem: +48 533 300 999 lub adresem e-mail: recepcja@przystan-psychologiczna.pl.

Centrum Psychologiczne KOMPAS

Centrum Psychologiczne KOMPAS oferuje w Radomiu lokalną bezpłatną pomoc psychologiczną stacjonarnie lub online w języku polskim. Celem umówienia wizyty skontaktuj się z Centrum pod numerem: +48 537 606 041.

Wsparcie samorządów

Obywatel Ukrainy może liczyć na pomoc ze strony powiatowego lub wojewódzkiego urzędu pracy. Takie wsparcie obejmuje nie tylko doradztwo zawodowe, ale także pośrednictwo pracy. Aby uzyskać pomoc należy umówić się na bezpośrednią wizytę w urzędzie pracy lub w formie zdalnej albo skorzystać z infolinii „Zielona Linia” – tel. 19524.

Więcej informacji o możliwościach zatrudniania dla obywateli Ukrainy można znaleźć tutaj: https://lang-psz.praca.gov.pl/uk/.

Centralna baza ofert, która jest również dostępna w języku ukraińskim jest dostępna pod linkiem: https://oferty.praca.gov.pl/

W przypadku, gdy obywatel zarejestruje się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna uzyska dostęp do pełnego katalogu różnych form wsparcia m.in.:

 • szkolenia zawodowe,
 • dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej,
 • refundację zatrudnienia (prace interwencyjne, roboty publiczne itd.),
 • zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania do i z miejsca pracy,
 • refundację kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną, itd.

Praca w Polsce lub za granicą

Na portalu Eures możesz znaleźć informacje o ofertach pracy w Europie oraz pośrednictwo pracy. Obywatele wybranych krajów zatrudnieni legalnie w jednym z krajów UE mają prawo do takich samych warunków pracy jak obywatele tego kraju. Dotyczy to m.in. Ukrainy. Portal jest już dostępny w języku ukraińskim: https://eures.praca.gov.pl/strona-glowna/#googtrans(uk)

Wsparcie materialne lub pomoc w znalezieniu schronienia

Jeśli znasz obywatela Ukrainy, który potrzebuje wsparcia materialnego lub pomocy w znalezieniu schronienia to możecie je znaleźć tutaj: https://pomagamukrainie.gov.pl/ Strona jest także dostępna w języku ukraińskim i angielskim.

Warto także zalogować się na portalu www.UASOS.org

Portal pomaga uchodźcom automatycznie znaleźćbezpłatne miejsce noclegowe oferowane przez osoby i instytucje chcące nieść pomoc.

Gdzie można nauczyć się języka polskiego za darmo?

W internecie można znaleźć obecnie niezliczoną ilośłatnych kursów stacjonarnych oraz online, które są dedykowane Ukraińcom chcącym nauczyć się szybko podstaw języka polskiego.

Oto tylko niektóre z nich:

https://ocalenie.org.pl/kursy-polskiego

https://fundacjaukraina.eu/kursy-jezyka-polskiego-lets-mow/

https://uczelnie.info.pl/uczelnia-vistula-darmowy-kurs-jezyka-polskiego-dla-uchodzcow-z-ukrainy/

https://www.vogue.pl/a/lista-bezplatnych-kursow-jezyka-polskiego-dla-ukraincow

Aktywizacja zawodowa Ukrainek w branży beauty

Biznes z duszą oraz Instytut Szkoleniowy Lukomades organizują dla kobiet z Ukrainy bezpłatne szkolenia z obszaru beauty. Trwają one 2-3 tygodnie i są zakończone certyfikacją umożliwiającą podjęcie pracy na terenie całej Unii Europejskiej.

W ramach programu Ukrainki mogą wybierać spośród kilku kursów – kosmetycznego, makijażu i wizażu, stylizacji rzęs, stylizacji paznokci oraz podologii. Po niespełna miesiącu szkolenia mogą samodzielnie szukać zatrudnienia w całej Unii Europejskiej albo skorzystać ze wsparcia organizatorów, którzy stale poszerzają grono partnerów w postaci gabinetów kosmetycznych czy centr SPA. Punkty te będą zatrudniać wyszkolone w ten sposób Ukrainki.

Program już wystartował i wszystkie obywatelki Ukrainy zainteresowane bezpłatnymi szkoleniami beauty mogą uzyskać więcej informacji i dokonywać zgłoszeń poprzez numer telefonu 662 436 075 (rozmowa zarówno w języku polskim, jak i ukraińskim) oraz mail pomoc@bizneszdusza.com.

Przydatne linki w szukaniu pracy

https://zielonalinia.gov.pl

https://mgs-law.eu/informator-dla-obywateli-ukrainy-w-polsce/

https://jobllegro.com

Dane zebrała:

Agnieszka Wnuk https://www.linkedin.com/in/wnukagnieszka/

email: kontakt@agnieszkawnuk.com

https://pomagamukrainie.gov.pl/

https://ukraina.absolvent.pl/

https://www.olx.pl/praca/q-ukrainy/

https://lang-psz.praca.gov.pl/

https://www.pracadlaukrainy.pl/ua/pracownik

https://pomagamukrainie.gov.pl/

https://eures.praca.gov.pl/

https://oferty.praca.gov.pl/

https://www.pracuj.pl/praca?ua=true

https://www.linkedin.com/groups/12634357/

https://ukraina.services/

https://www.uatalents.com/

https://www.bcc.org.pl/europa-jobs-dla-ukrainy/

https://workport.pl/pl APLIKACJA DO POBRANIA NA TELEFON

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.gov.epraca Aplikacja ePraca

https://www.gydamemberhub.com/ukraine

https://lukasiewicz.gov.pl/en/job-offers-for-ukrainians-in-poland/

http://praca.zabka.pl/

https://www.facebook.com/groups/982985432423602/?ref=share

https://www.facebook.com/groups/982985432423602/permalink/990438078345004/?sfnsn=mo&ref=share

https://www.facebook.com/search/groups/?q=praca%20dla%20ukrainy

https://www.facebook.com/groups/412063009385227/

https://www.facebook.com/groups/244499524557957/

https://www.ukrainawkontakcie.pl/

https://uapomoc.pl/

https://www.praca.pl/s-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0.html?p=%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0

http://www.fitjob.pl/

http://www.jobaidukraine.com/

https://jobs.smartrecruiters.com/PublicisGroupe/743999809073101-career-in-marketing-for-our-ukrainian-friends

https://theprotocol.it/filtry/ukraina;st

https://wiph.pl/ukraina-oferty/

https://wiph.pl/ukraina-formularz/

https://www.adeccojobsforukraine.com/

https://ukraincydopracy.pl/uk/

https://wschodpracuje.pl/

https://ogloszenia.trojmiasto.pl/praca-zatrudnie/

IT:

https://nofluffjobs.com/jobs

https://rocketjobs.pl/

Nie dajcie się oszukać!

W 2022 roku minimalne wynagrodzenie za pracę na etacie wynosi 3010 zł brutto. 

Od 2022 roku minimalna stawka godzinowa wynosi 19,70 zł brutto.

Jeśli chcesz wesprzeć finansowo wojsko ukraińskie, możesz dokonać wpłaty!

oficjalna strona: 

https://www.wojsko-polskie.pl/au/articles/aktualnosci/wsparcie-dla-ukrainy/

Zostaw komentarz

%d