Co daje mentoring?

Co daje mentoring? Czy warto z niego skorzystać?

Mentoring może zapewnić liczne korzyści Mentorom i ich podopiecznym (Mentee).

Rozwijanie tej relacji może pomóc Wam obojgu uczyć się nowych rzeczy, budować sieci i rozwijać się jako profesjonaliści. Zrozumienie tych korzyści może pomóc w podjęciu decyzji, czy znaleźć mentora, czy zostać nim. W tym wpisie podpowiem Ci, dlaczego mentor jest ważny, a także kilka powodów, dla których warto zostać mentorem lub mentee. 

Kim jest mentor?

Mentor to ktoś, kto działa jako doradca mniej doświadczonej osoby, zwanej Mentee. Zazwyczaj Mentee szukają Mentorów w tej samej branży lub pożądanej dziedzinie. Mentor pomaga Mentee rozwijać się mentalnie, osobiście i jako profesjonalista, często oferując porady w oparciu o bardziej zaawansowaną wiedzę lub doświadczenie, jakie posiada. Relacje mentorskie można budować poprzez networking, kontakty osobiste lub formalne programy mentorskie.

12 powodów, dla których mentor jest ważny

Poniższa lista przedstawia znaczenie posiadania mentora:

1. Mentorzy wspierają rozwój

Mentorzy zachęcają i umożliwiają rozwój zawodowy lub osobisty innej osoby. Mentor może pomóc skoncentrować wysiłki Mentee, wyznaczając cele i udzielając informacji zwrotnych. W efekcie firmy, które chcą budować umiejętności pracowników, często tworzą programy mentoringowe. Wiedza Mentorów może pomóc w szkoleniu i tworzeniu wysokiej jakości i produktywnych zespołów pracowników. Pracownicy doceniają miejsca pracy, które zachęcają do rozwoju, ponieważ może to pokazać, że pracodawca ich ceni i chce, aby się rozwijali.

2. Mentorzy służą jako źródło wiedzy

Mentorzy mogą dostarczyć konkretnych spostrzeżeń i informacji, które umożliwią podopiecznym sukces. Na przykład oferują instrukcje dotyczące wykonywania określonych zadań lub rozwijania przydatnych umiejętności. Osoby rozpoczynające karierę zawodową mogą skorzystać z takiego doradztwa, ponieważ pomaga im szybciej poczuć się komfortowo w ich nowej roli. Mentor może pomóc osobie rozpoczynającej działalność gospodarczą dowiedzieć się, jak opracować wstępny biznesplan i budżety.

3. Mentorzy mogą pomóc w wyznaczaniu celów

Mentor może pomóc podopiecznemu w ustaleniu celów rozwoju osobistego lub zawodowego. Aby skutecznie ustalać cele, mogą tworzyć cele SMART — konkretne, osiągalne, istotne i oparte na czasie. Cele te mogą pomóc skoncentrować wysiłki osoby mentorowanej i ułatwić Mentorowi śledzenie i ocenę postępów. Mogą identyfikować mniejsze zadania w dążeniu do większego celu, jakim jest rozwijanie określonych umiejętności lub spełnianie określonych priorytetów.

4. Mentorzy wspierają odpowiedzialność

Mentor pomaga rozliczać podopiecznego ze swoich celów. Śledząc postępy, Mentor pomaga podopiecznemu w skupieniu na drodze do ich ukończenia. Może również zapewnić, że podopieczny nie zapomni o wyznaczonych celach. Świadomość, że ktoś inny obserwuje, może służyć jako motywacja, ponieważ podopieczny prawdopodobnie nie chce zawieść Mentora, nie osiągając celów.

5. Mentorzy zachęcają

Kiedy podopieczny ma problemy z wykonywaniem swojej pracy lub osiągnięciem celu, może zwrócić się o wsparcie do swojego Mentora. Ta zachęta może zmotywować ich do dalszego rozwoju pomimo wyzwań. Mentor może również zidentyfikować i wyrazić mocne strony swojego podopiecznego, aby wzbudzić w nim zaufanie. Posiadanie silnego poczucia pewności siebie może sprawić, że osoba mentorowana będzie mniej skłonna do rezygnacji ze swoich celów.

6. Mentorzy pomagają w nawiązywaniu kontaktów

Mentor może pomóc w budowaniu profesjonalnej sieci kontaktów swojego podopiecznego. Kiedy podopieczny zidentyfikuje cele zawodowe lub osobiste, Mentor może połączyć go z potencjalnymi możliwościami lub osobami, które mogą mu pomóc. Ponieważ Mentor ma zwykle większe doświadczenie w branży lub karierę na wyższym poziomie, kontakty te mogą być cenne dla rozwoju kariery.

7. Mentorzy chętnie słuchają

Kiedy dana osoba ma pomysły, może użyć Mentora jako źródła do omówienia lub wypróbowania ich. Mentor może udzielać bezstronnych porad lub opinii, wykorzystując swoją odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Dzięki tym spostrzeżeniom osoba mentorowana może lepiej zrozumieć, jakie kroki podjąć i czy realizować pomysł, czy odejść. Podobnie Mentor może również słuchać i doradzać swojemu Mentee w codziennych problemach, takich jak konflikty w miejscu pracy.

8. Mentorzy służą jako zaufani sojusznicy

Zaufanie stanowi kluczowy element relacji mentoringowej. Podopieczny musi ufać, że Mentor ma na uwadze jego najlepszy interes i zapewni dokładne i uczciwe wskazówki. Świat biznesu może być również konkurencyjny, więc muszą polegać na sobie nawzajem, aby w razie potrzeby zachować prywatność poufnych informacji. Regularne komunikowanie się i dotrzymywanie obietnic pokazują dwie metody budowania zaufania w tych relacjach.

9. Mentorzy mogą zaoferować konstruktywną informację zwrotną

Zaufana relacja mentorska umożliwia szczere informacje zwrotne. Budując zaufanie, podopieczny rozumie, że konstruktywna krytyka ma na celu budowanie jego rozwoju zawodowego, a nie sprawia, że czuje się źle. Mentorzy mogą zidentyfikować słabości i doradzić sposoby poprawy. Ponieważ jest to relacja zawodowa, Mentor odgrywa obiektywną rolę. W tym samym czasie, na przykład przyjaciel może wahać się, czy zidentyfikować słabości kolegi, ponieważ nie chce być postrzegany jako krytyk.

10. Mentorzy udzielają wskazówek

W przypadku osób dopiero rozpoczynających karierę Mentor może pomóc w ustaleniu wytycznych dotyczących oczekiwań zawodowych. Na przykład mogą wyjaśnić priorytety roli i właściwe zachowania w miejscu pracy. Te wytyczne mogą pomóc podopiecznemu w ustaleniu odpowiednich nawyków w pracy, które pozwolą mu skoncentrować się i skutecznie wykonywać swoją pracę. Te efektywne nawyki w pracy mogą pomóc Mentee być bardziej produktywnym i zaimponować przełożonym.

11. Mentorzy mają odpowiednie doświadczenie

Jeśli to możliwe, Mentee powinien wybierać Mentora, który ma doświadczenie odpowiednie do zawodu lub celów Mentee. Kiedy Mentor opowiadają o swoich sukcesach, osoba mentorowana może ich użyć jako przykładu, aby dążyć do swojego celu i naśladować Mentora w podejmowaniu przez siebie odpowiednich kroków. Mentor może również dzielić się błędami, które popełnił podczas swojej ścieżki kariery. Podopieczny odnosi korzyści, ponieważ wyciąga wnioski o negatywnych skutkach błędów, ale nie musi sam ponosić konsekwencji. Poznanie tych doświadczeń może również pomóc w przygotowaniu podopiecznego do wyzwań, z jakimi może się spotkać i dostarczyć wyraźnych porad, jak je przezwyciężyć.

12. Mentorzy są darmowym źródłem wiedzy

Mentoring zwykle ma miejsce dzięki firmowym programom mentoringowym, więc Mentorzy bardzo często nie żądają zapłaty. Oferują pełnienie tej roli, ponieważ naprawdę chcą pomóc drugiej osobie w rozwoju i nawiązać bardziej autentyczne i osobiste relacje. Brak płatności otwiera również mentoring dla wszystkich typów ludzi, zamiast ograniczać ten zasób tylko do tych, których na to stać.

12 powodów, aby zostać Mentorem

Poniższa lista przedstawia niektóre z korzystnych powodów, aby zostać Mentorem:

1.Bycie mentorem zwiększa umiejętności interpersonalne

Twoje interakcje z podopiecznym oferują liczne możliwości ćwiczenia i budowania umiejętności interpersonalnych, takich jak komunikacja, aktywne słuchanie, empatia i cierpliwość. Komunikacja jest szczególnie istotna w przypadku mentoringu, ponieważ możesz spotykać się regularnie, aby omówić cele, pomysły lub obawy osoby mentorowanej oraz udzielić wskazówek lub porad. Poza mentoringiem posiadanie silnych umiejętności interpersonalnych może pomóc w nawiązywaniu relacji i efektywniejszej współpracy.

2. Bycie mentorem wzmacnia Twoją wiedzę

Pracując z podopiecznym, dzielisz się odpowiednią wiedzą zdobytą w trakcie swojej kariery lub doświadczeń. Doradzasz im lub pokazujesz, jak wykonywać określone zadania. Na przykład możesz uczyć swoich podopiecznych metod negocjacyjnych, a następnie ćwiczyć je z nimi. Chociaż celem jest pomoc podopiecznemu w rozwoju zawodowym, dzielenie się tą wiedzą wzmacnia ją także w Tobie. Możesz też uczyć  umiejętności, których już nie używasz regularnie, więc ta praktyka może pomóc Ci je odbudować lub wzmocnić.

3. Bycie mentorem rozszerza także Twoją sieć kontaktów

Możesz przedstawić swojego podopiecznego swoim kontaktom, aby pomóc w budowaniu jego networkingu. W zamian za to Twój podopieczny może mieć odpowiednie lub interesujące kontakty, którymi może się z Tobą podzielić. Networking może pomóc w Twojej karierze, ponieważ te kontakty mogą prowadzić do możliwości zawodowych i awansu. Możesz także dołączyć do profesjonalnych stowarzyszeń mentorskich, aby poznać innych mentorów. Te stowarzyszenia i relacje mogą pomóc Ci dowiedzieć się więcej o technikach mentoringu i zapewnić sobie nawzajem wsparcie.

4. Bycie mentorem może pomóc w uzyskaniu uznania

Jeśli Twój podopieczny odniesie znaczący sukces, może to zademonstrować Twoją wartość innym. Część sukcesu Mentee często będzie wynikać z Twoich wskazówek. Mogą one pomóc innym potencjalnym Mentee rozpoznać umiejętności i wiedzę, którą oferujesz. Inne osoby mogą wykazywać zainteresowanie współpracą z Tobą lub proszeniem o Twój mentoring. Ta pozytywna reputacja lub pochwała może nie tylko sprawić, że poczujesz się spełniony, ale również pomoże Ci uzyskać więcej możliwości kariery.

5. Bycie mentorem buduje umiejętności przywódcze

Mentor to stanowisko kierownicze, ponieważ pracujesz bezpośrednio z kimś, kogo prowadzisz  w rozwoju zawodowym. Macie wspólnie nadzieję, że dzięki Twoim instrukcjom zdobędzie przydatne umiejętności lub rozwinie swoją karierę. Umiejętności przywódcze są cenne dla każdego zawodu lub stanowiska, więc to doświadczenie udowadnia, że możesz skutecznie zarządzać innymi w celu osiągnięcia określonych celów. Możesz wykorzystać to doświadczenie, aby wspomóc swoją karierę.

6. Bycie mentorem podnosi Twoje kwalifikacje

Niezależnie od tego, na jakim poziomie jesteś w swojej karierze, możesz uwzględnić doświadczenie mentorskie, aby ulepszyć swoje CV i wyróżnić się na tle innych kandydatów. To doświadczenie pokazuje, że masz cenną wiedzę, którą możesz się dzielić i możesz ją wykorzystać do kierowania innymi. Uczestnictwo w programach mentoringowych jako Mentor może pokazać, że cenisz sobie budowanie relacji i pomaganie innym w rozwoju zawodowym.

7. Bycie Mentorem służy jako okazja do nauki

Uczysz i doradzasz swojemu podopiecznemu, ale możesz się też czegoś od niego nauczyć. Jeśli Ty i Twój podopieczny pochodzicie z różnych środowisk, może nauczyć cię rzeczy, których nigdy wcześniej nie doświadczyłeś. Nawet jeśli masz większe doświadczenie w branży, podopieczny może mieć wgląd w najnowsze trendy lub praktyki. Na przykład, jeśli Twój podopieczny jest młody i ma większe umiejętności technologiczne, może nauczyć Cię obsługi nowego oprogramowania.

8. Bycie mentorem może budować pewność siebie

Kiedy pomagasz swojemu podopiecznemu odnosić sukcesy, możesz zyskać zaufanie i potwierdzenie dla swoich umiejętności i zdolności. Bycie Mentorem pokazuje, że posiadasz cechy, które wspierają doskonalenie lub rozwój innych. Ta pewność siebie może pomóc zwiększyć Twoją wartość zawodową i osobistą. Dzięki temu możesz być bardziej pewny swoich umiejętności i codziennej pracy, którą wykonujesz. Ta pewność jest niezbędna podczas negocjowania z przełożonymi awansów, podwyżek lub innych możliwości awansu.

9. Bycie mentorem może pomóc Ci zyskać nowe perspektywy

Mentoring jest okazją do wyjścia poza dotychczasowe schematy myślowe, zarówno dla Ciebie, jak i Twojego podopiecznego. Na przykład Mentor i Mentee  możecie pochodzić z różnych środowisk lub pokoleń. Kiedy omawiacie pomysły lub sytuacje, oboje macie różne perspektywy i podejścia. Słuchanie perspektywy osoby mentorowanej może pomóc Ci myśleć inaczej lub odkryć coś, czego inaczej byś nie miał. Ta umiejętność może pomóc w opracowaniu bardziej innowacyjnych lub kreatywnych rozwiązań w pracy.

10. Bycie Mentorem daje poczucie spełnienia

Poza zapewnieniem uznania lub innych korzyści zewnętrznych, mentoring może zapewnić wewnętrzne spełnienie. Świadomość, że wywarłeś pozytywny wpływ na czyjeś życie lub karierę, może sprawić, że poczujesz się dobrze. Jeśli otrzymałeś mentoring na początku swojej kariery, pełnienie roli Mentora może być czymś w rodzaju spłaty “długu”. Pewnego dnia możesz też być inspiracją dla swojego podopiecznego, aby zrobił to samo dla kogoś innego.

11. Bycie mentorem daje możliwość autorefleksji

Mentoring pozwala myśleć i dzielić się swoimi doświadczeniami. Oceniając swoje pozytywne i negatywne doświadczenia, możesz odkryć lekcje, które przynoszą korzyści zarówno podopiecznemu, jak i Tobie. Bycie mentorem może również przypominać Ci, co lubisz w swoim zawodzie, co może pomóc Ci poczuć się bardziej zaangażowanym w pracy, lub, jeśli zdasz sobie sprawę, że jesteś niezadowolony z pewnych rzeczy, możesz pomyśleć o sposobach poprawy sytuacji.

12. Bycie mentorem może pomóc wzmocnić Twoją firmę

Uczestnicząc w programie mentorskim pracodawcy, wykorzystujesz swoją wiedzę i doświadczenie, aby wzmocnić jego pracowników. Kiedy ci pracownicy zrozumieją oczekiwania swoich ról i wykształcą pozytywne nawyki w pracy, może to sprawić, że będą bardziej wydajni i produktywni. Oprócz pozytywnych wyników biznesowych, umiejętności te mogą rozwijać pozytywną kulturę i bardziej efektywną współpracę.

Zostaw komentarz

%d