ERRA Regulatory Innovation Day (ERID) Poznań, maj 2016

Przedmiotem debaty panelu było omówienie wątpliwości organów regulacyjnych i instytucji finansowych; jak „zapewnić”, by wspieranie nowych innowacyjnych technologii i rozwiązań przyczyniało się do lepszego zaspokajania potrzeb regulacyjnych systemu i interesów konsumentów. Prezentacja podejścia organów regulacyjnych do sposobów wykorzystania konkurencji do wspierania innowacji przy jednoczesnym zapewnieniu równych szans oraz sposobów dzielenia się ryzykiem związanym z prowadzeniem działań w zakresie badań i rozwoju oraz wdrażaniem innowacji przez twórców rozwiązań, firmy energetyczne i użytkowników końcowych.

 

Zostaw komentarz

%d bloggers like this: