Kobieca twarz energetycznego biznesu (maj 2016)

Blisko 60 kobiet z polskich i zagranicznych firm, urzędów oraz organizacji wzięło udział w zorganizowanym przeze mnie spotkaniu “Kobiety z energią”, które w ramach ENERGY FUTURE WEEK sponsorowała ENERGA SA.

W dyskusji na temat roli kobiet w biznesie, pozycji pań w branży energetycznej, zarówno w Polsce, jak i za granicą wzięły udział m.in.:

  • Małgorzata Mika-Bryska – Zastępca Dyrektora Departamentu Energetyki w Ministerstwie Energii,
  • prof.dr hab. inż. Aleksandra Rakowska – Politechnika Poznańska,
  • dr Joanna Maćkowiak-Pandera, Prezes Forum Energii,
  • Susanne Nies – Dyrektor ds. korporacyjnych European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E),
  • Iana Dreyer – ekspert w dziedzinie europejskiego bezpieczeństwa energetycznego Institut Montaigne,
  • Marzena Strzelczak – Członek Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu,
  • Anna Panasiuk-Dzielska – EY Polska,


Celem spotkania było rozpoczęcie szerokiej i otwartej debaty o roli kobiet w światowej energetyce (dotychczas silnie zdominowanej przez płeć męską) ale też mocy kobiet w biznesie.

Debata, która przekształciła się w naturalny sposób w networking, to niewątpliwie początek cyklu regularnych spotkań, w ramach których uczestniczki zadeklarowały chęć wymiany doświadczeń, poglądów, wiedzy, a przede wszystkim możliwość nawiązywania cennych kontaktów biznesowych, bez których dziś trudniej funkcjonować na polu zawodowym i społecznym.

%d bloggers like this: