Women in Energy Coffee w Rezydencji Ambasadora USA w Polsce Marka Brzezinskiego

Jestem bardzo dumna i zaszczycona, że zostałam zaproszona przez Marka Brzezińskiego Jego Ekscelencję Ambasadora Stanów Zjednoczonych Ameryki w Polsce oraz Olgę Leonowicz, Jego Partnerkę i prawdziwą Power Woman, na dzisiejsze spotkanie „Women in Energy Coffee”.

Serdeczne podziękowania dla Remigiusza Nowakowskiego Prezesa DISE ENERGY oraz Beaty Włodarskiej Dyrektor Zarządzającej za zaproszenie i współorganizację dzisiejszego wydarzenia w Rezydencji Ambasadora USA w Warszawie.

Liczba kobiet i mężczyzn na świecie jest mniej więcej równa, ale wyższe stanowiska korporacyjne, zwłaszcza w sektorze energetycznym, są praktycznie zdominowane przez mężczyzn i można to zmienić, jeśli będziemy robić więcej, razem, mężczyźni i kobiety.

Całe swoje życie zawodowe osobiście i z pasją angażuję się we wspieranie rozwoju kobiet, rozwoju zawodowego i awansu zawodowego. Robię to, ponieważ po prostu wierzę, że może to pomóc uczynić świat bardziej sprawiedliwym i lepszym miejscem.
Uważam, że w energetyce zrobiliśmy widoczny postęp, ale jest jeszcze wiele do zrobienia.
W końcu wszystko co robimy, robimy dla następnych pokoleń.

Jestem przekonana, że moja córka i każda kobieta i każda dziewczyna będą żyć w innym, bardziej równym świecie, w którym płeć nigdy nie będzie czynnikiem decydującym o karierze i możliwościach rozwoju.

Silne wsparcie Marka Brzezińskiego, Jego Ekscelencji Ambasadora Stanów Zjednoczonych Ameryki w Polsce oraz Olgi Leonowicz jest dla nas niezwykle ważne.

Dziękuję w imieniu każdej kobiety w naszym kraju.

***********
I am very proud and honored to have been invited by Mark Brzezinski, His Excellency Ambassador of the United States of America in Poland, and Olga Leonowicz, His Partner and real Power Woman, to the “Women in Energy Coffee” meeting today.

Many thanks to Remigiusz Nowakowski, President at DISE ENERGY and Beata Włodarska Executive Director, for invitation and co-organization today’s event at US Ambasador’s Residence in Warsaw.

The number of women and men in the world is more or less equal but senior corporate positions, especially in energy sector are practically dominated by men, and it could be changed if we will do more, together, men and women.

My whole professional life, I have been personally and passionately involved in supporting women’s development, professional growth and career advancement. I have been doing it because I simply believe that it may help make the world a more fair and better place.

I believe that in energy sector we have made visible progress, yet there is still a lot to be done.

At the end, everything what we do, we do for the next generations. I am convinced that my daughter and every woman and girl will live in a different, more equal world, where gender will never be a deciding factor about one’s career and growth opportunities.

The strong support of Mark Brzezinski, His Excellency the Ambassador of the United States of America in Poland and Olga Leonowicz is extremely important to us.

Thank you on behalf of every woman in our country.
#growth #opportunities #career #energy #gender #women #womeninpower #womeninenergy

Zostaw komentarz

%d bloggers like this: